Ta về như hạc vàng thương nhớ – Photos: Kim Nhung Nguyễn

Jan 27, 2017 (TM)

Ta về như hạc vàng thương nhớ
Một thuở trần gian bay lướt qua…

…Cám ơn hoa đã vì ta nở
Thế giới vui từ nỗi lẻ loi

(Tô Thùy Yên)

kimnhung-crane
Photo: Kim Nhung
kimnhung-crane6
Photo:  Kim Nhung
kimnhung-crane3
Photo:  Kim Nhung
kimnhung-crane4
Photo:  Kim Nhung

 

Leave a Reply