Rực rỡ ánh hồng buổi sáng … – Photos: Đỗ Tùng

Dec 21, 2015 (TM)

Một năm mới.
Một ngày mới.
Rực rỡ ánh hồng buổi sáng như tâm trạng trong Nhóm!
Tùng
tung3
Victoria. Photo: DoTung
tung2
Victoria. PHoto: DoTung
tung
Victoria. Photo: DoTung

Leave a Reply