…và nhớ đi tìm đàn bé nô đùa ngoài đồng lúa hay trong sân chùa.

Sept 4, 2015 (TM)

Có một lần, tôi gởi cho bạn tôi bài hát này và nói đến đi tìm đàn bé nô đùa ngoài đồng lúa hay trong sân chùa, bạn tôi nhẹ nhàng nói hãy tìm đàn bé nô đùa đó trong lòng tôi không nơi đâu khác, câu nói đã làm tôi im lặng và suy nghĩ ….
Tống Mai
Sept 4, 2015

Những Ngày Thơ Mộng
Hoàng Thi Thơ

www.youtube.com/watch?v=wF7xV9eIVCU

Và nhớ đi tìm đàn bé nô đùa ngoài đồng lúa hay trong sân chùa.
Và nhớ đi tìm đàn bé nô đùa ngoài đồng lúa hay trong sân chùa

 

Tìm đâu những ngày thơ ấu qua?
Tìm đâu những ngày xinh như mộng?
Tìm đâu những ngày thơ?
Tìm đâu những chiều mơ?
Tìm đâu, biết tìm đâu, đâu giờ?

Tìm đâu những ngày chưa biết yêu?
Chỉ thấy, thấy lòng nhớ thương nhiều
Rồi đêm ta nằm mơ,
Hồn say ta làm thơ
Ngồi ngâm trách lòng ai hững hờ….

Ai tìm giùm đàn bướm trắng
Bay tìm tình đường loang nắng
Ai tìm giùm cô gái xóm
Khoe giọng hò đường hoang vắng
Và nhớ đi tìm đàn bé nô đùa
Ngoài đồng lúa hay trong sân chùa

Tìm đâu những ngày thơ ước mơ?
Tìm đâu những ngày hết mong chờ?
Ngày thơ biết tìm đâu,
Ngày thơ biết tìm đâu,
Tìm đâu, biết tìm đâu, đâu giờ?

One thought on “…và nhớ đi tìm đàn bé nô đùa ngoài đồng lúa hay trong sân chùa.

Leave a Reply