Tombe la neige – Ce soyeux cortege tout en larmes blanches – Photo: Đỗ Tùng

Dec 11, 2016 (TM)

Bản nhạc nghe thời thơ ấu trong cái se lạnh của Huế thuở nào, Tombe la neige, mỗi lần thấy tuyết rơi lại hiện ra trong đầu.
Salvatore Adamo, nhạc sĩ người Bỉ gốc Ý, đã nối quê hương Bruxelles của ông với bài hát Tombe la neige này.  Nơi đây ông được phong tước Ridder (Knight) của Bỉ.

Ce soyeux cortege
Tout en larmes blanches
L’oiseau sur la branche
Pleure le sortilege

Tống Mai

Tombe la neige
Salvatore Adamo
youtube.com/watch?v=OQKSU6j1-8U

 

anh-tung-vic-snow2
Photo: DoTung

 

Tombe la neige
Tu ne viendras pas ce soir
Tombe la neige
Et mon coeur s’habille de noir
Ce soyeux cortege
Tout en larmes blanches
L’oiseau sur la branche
Pleure le sortilege
Tu ne viendras pas ce soir
Me crie mon dsespoir
Mais tombe la neige
Impassible manege
Tombe la neige
Tu ne viendras pas ce soir
Tombe la neige
Tout est blanc de dsespoir
Triste certitude
Le froid et l’absence
Cet odieux silence
Blanche solitude
Tu ne viendras pas ce soir
Me crie mon dsespoir
Mais tombe la neige
Impassible manege

Leave a Reply