People talking without speaking, hearing without listening … and no one dared disturb the sound of silence – Tống Mai

May 14, 2017 (TM)

Bỗng nhiên bài hát chơi mãi trong đầu tôi hôm nay … Hello darkness, my old friend, I’ve come to talk with you again… in the naked light I saw ten thousand people, maybe more, people talking without speaking,  people hearing without listening, and no one dared disturb the sound of silence.  The sound of silence,  làm sao tôi có đủ từ ngữ để kéo ra hết ý nghĩa của những giòng này bằng tiếng Việt nhỉ.  Và có bao giờ có được một tia sáng xé rách cái màng câm lặng giữa người và người không.

Có một clip của Nouela đầy hình ảnh rút ra từ những cuốn drama tôi vấp phải trên youtube xem thảm ghê.

Tống Mai

 

Sound of Silence
Simon & Garfunkel
Nouela

youtube.com/watch?v=Q4oInT79CUk

Mai 2017 - Myanmar
Những con rối puppets treo trên cây ở Bagan, Myanmar. Photo: Tống Mai

 

Hello darkness, my old friend,
I’ve come to talk with you again,
Because a vision softly creeping,
Left its seeds while I was sleeping,
And the vision that was planted in my brain
Still remains
Within the sound of silence

In restless dreams I walked alone
Narrow streets of cobblestone,
‘Neath the halo of a street lamp,
I turned my collar to the cold and damp
When my eyes were stabbed by the flash of a neon light
That split the night
And touched the sound of silence

And in the naked light I saw
Ten thousand people, maybe more
People talking without speaking,
People hearing without listening,
People writing songs that voices never share
And no one dared
Disturb the sound of silence

“Fools” said I, “You do not know
Silence like a cancer grows
Hear my words that I might teach you,
Take my arms that I might reach you”
But my words like silent raindrops fell,
And echoed in the wells of silence

And the people bowed and prayed
To the neon god they made
And the sign flashed out its warning,
In the words that it was forming

And the sign said, “The words of the prophets
Are written on the subway walls
And tenement halls”
And whispered in the sounds of silence

 

 

 

 

 

10 thoughts on “People talking without speaking, hearing without listening … and no one dared disturb the sound of silence – Tống Mai

   1. Giỡn hoài. Tiếng Việt của Hà không đủ để dịch bài này, và thiệt tình chắc hiểu cũng không hết. Không sao đâu Mai cứ dịch đi, nhiều khi Mai dịch hay hơn Mai tưởng. Hà hay làm liều, dịch nửa chừng thấy không êm nên làm tới luôn. Về sau đọc lại thấy mắc cở quá.

    Thật ra Hà đang nghĩ đến ba bài, bài này cũng nghe Noula hát ở một facebook quen, thấy giọng lạ, lại hát không có nhạc đệm mà vẫn hay. Còn hai bài kia là bài Scarborough Fair và El Condo Pasa. Lâu lâu nghe mấy bài của Simon và Garfunkel thật là ý nhị quá.

    1. Mai thì phục mấy bài dịch và phỏng dịch của Hà.

     Hà nhắc Mai mới nhớ bài El Cóndor Pasa này. Mới nhớ đến thôi cũng đã nổi da gà… “A man gets tied up to the ground, he gives the world its saddest sound” nghe như “kêu dài một tiếng lạnh hư không”

     1. Mình với Tống Mai có nhiều cái giống nhau lắm mà nếu Mai không nói ra mình cũng không biết. Mỗi khi mình nghe một bản nhạc thật hay, hay một bài thơ thật hay, dù lòng không có gì buồn bã, cũng tự nhiên chảy nước mắt hay nổi da gà.

    2. Sáng nay đọc báo có thấy U2 “The Joshua Tree” tour sẽ đến New Jersey June 28, 2017 ở Metlife Stadium. Mai cũng vẫn còn mê U2 và nhất là album “The Joshua Tree” nên năm ngoái tìm đến Joshua Tree National Park ở sa mac Mojave.

     1. Mình không biết ban nhạc này, vì ít nghe nhạc Anh/Mỹ. Thấy Tống Mai nhắc nên check thử, thấy bài With or Without you rất hay.

     2. With or Without You, Hà thích đúng bài nổi tiếng nhất của U2
      khungcuahep.com/sa-mac-joshua-tree-noi-co-nhung-con-duong-khong-ten-tong-mai/
      Trong link trên có mấy cái links của những bài trong album The Joshua Tree, Hà thử nghe xem, họ viết lời rất hay: Running to Stand Still, Where the Streets Have No Name, I Still Haven’t Found What I’m Looking for.

 1. Mai đã cho nghe bản nhạc mà đã chảy nước mắt khi nghe lần đầu tiên cuối năm đệ nhị, dù không hiểu lời và không hiểu vì sao hồi đó. Cho đến một tối Noel ’70 nghe lại Sounds of Silence trên thềm Xavier mới hiểu ra rằng “khi sự im lặng chạm đến tận cùng trái tim, lúc đó sẽ cho ta âm thanh của nó”. Bồi hồi làm sao.

Leave a Reply