Nhiều khi tôi như đi mãi không về … xa vắng … âm thầm… bơ vơ… – Tống Mai

Aug 8, 2017 (TM)

Xa nhà.
Ngày tôi vào trại refugee Thái Lan 37 năm trước, tôi đã viết lên vách tre chỗ ngủ của mình trong căn chòi mình ở … Sometimes I feel like a motherless child, a long way from home.  Ba mươi bảy năm sau mỗi khi nghe bài hát là nhớ đến những đêm nằm trong trại,  ký ức đó vẫn kêu buồn trong tim.

Nhiều khi tôi như một đứa bé không mẹ
Xa vắng… âm thầm… bơ vơ…
Nhiều khi tôi như đi mãi không về
Xa vắng… âm thầm… bơ vơ…
Nhiều khi tôi như sợi lông trắng bay trên trời
Xa vắng… âm thầm… bơ vơ…

Tống Mai
Virginia,  Aug 8, 2017

 

Sometimes I Feel Like a Motherless Child

Lena Horne
www.youtube.com/watch?v=LNEIBYnWrKw

Mahalia Jackson
www.youtube.com/watch?v=wUMZJ7i_XDU

 

A long way from home
A long way from home

Sometimes I feel like a motherless child
A long way from home
Sometimes I feel like I’m almost gone
A long way from home
Sometimes I wish I could fly
Like a bird up in the sky
Closer to my home
Sometimes I feel like freedom is near
Sometimes I feel like freedom is here
Sometimes I feel like freedom is so near
But we’re so far from home

 

 

 

One thought on “Nhiều khi tôi như đi mãi không về … xa vắng … âm thầm… bơ vơ… – Tống Mai

Leave a Reply