Tịnh Tâm Khúc: Người về như bụi

Jan 4, 2015 (TM)

Người về như bụi, vàng trang sách xưa, người về như mưa soi tìm dấu cũ
Tống Mai

 

Người về sương đọng
Người về sương đọng

Tịnh Tâm Khúc
Người Về Như Bụi

Nhạc: Hoàng Quốc Bảo
Thơ: Du Tử Lê
www.dutule.com/D_1-2_2-115_4-1031/nguoi-ve-nhu-bui.html

Người về như bụi
vàng trang sách xưa
người về như mưa
soi tìm dấu cũ
người về như mưa

Tôi buồn như cỏ … dại
một đời héo khô
lạnh lùng mưa qua
tôi buồn như gió
bay ngang thềm nhà
thấy ai ngồi đợi
sầu tôi đã già

sầu tôi đã già
sầu tôi lụ khụ
đành tôi với người
bóng đời chia đôi

Người về như sóng
buồn tôi quanh năm
tôi buồn,  tôi buồn quanh năm
Người về đêm gió
Tình tôi phập phều
những tăm phụ bạc
của lòng tôi của đơì tôi gian ác
dấu trong miệng cười
người về sương đọng chập chùng
tả tơi phấn gương
người về trong gương
thấy mình mất tích
Người về tan thương

Người về sông rộng
Hồn tôi bão lên
người về như đêm
mơ hồ cõi chết
Người về trăm năm

Leave a Reply