Bóng tối buồn… không… lời…

Oct 14, 2017 (TM)

Tôi gởi lại đây bản nhạc thường nghe bên khung cửa trong những buổi chiều buồn đến ngất người.
… một trong những bản nhạc lùa vào bơ vơ.

Tống Mai

 

Serenade – Schubert

Lời Việt: Phạm Duy
Thái Thanh
www.youtube.com/watch?v=sDR-HxMAVXg

Robertino Loretti – Itaian
www.youtube.com/watch?v=1L-cyk9Oo6A

Nana Mouskouri – German
www.youtube.com/watch?v=yWv-dTLiKlw

Fred Muller – English
www.youtube.com/watch?v=sb_0q995OK4

 

Bóng tối buồn không lời

 

Dạ Khúc
Chiều buồn nhẹ xuống đời
Người tình tìm đến người
Thấy run run trong chiều phai…
Vẻ sầu của đóa cười
Tình bền của lứa đôi
Thoáng hương trong chiều rơi…

Chiều nay hát cho xanh câu yêu đời
Cho người thôi khóc thương ai!
Cho niềm yêu đến bên tôi!
Chiều nay lỡ ghé môi trên mi sầu
Ru người qua chốn thương đau
Cho làn nước mắt… chìm sâu…
Dù một ngày đời sẽ vỡ tan rồi
Người về khuất chân trời
Nhớ nuôi cho hương một chiều vương vấn đời
Cuộc tình vĩnh viễn xa vời
Chỉ còn thương nhớ…mà thôi…

Tình đời tỏa ngát màu
Chiều nay là lúc đầu
Nói cho nhau nghe đời sau
Nhẹ nhàng người đắm sầu
Kể lể chuyện kiếp nao
Có ai chia lìa nhau
Một ngày đó tóc mây đã phai màu
Có chờ ta oán trách đâu?
Có vì duyên kiếp không lâu!
Đời sẽ thấy chúng ta sống không cầu
Cho tình cứ úa phai mau
Cho người cứ mãi… phụ nhau…

Dù một ngày đời sẽ vỡ tan rồi
Người về khuất chân trời
Nhớ nuôi cho hương một chiều vương vấn đời
Cuộc tình vĩnh viễn xa vời
Chỉ còn thương nhớ… mà thôi… …
Bóng tối buồn… không… lời…

Ständchen
Leise flehen meine Lieder
Durch die Nacht zu dir;
In den stillen Hain hernieder,
Liebchen, komm zu mir!
Flüsternd schlanke Wipfel
rauschen
In des Mondes Licht;
Des Verräters feindlich Lauschen
Fürchte, Holde, nicht.
Hörst die Nachtigallen schlagen?
Ach! sie flehen dich,
Mit der Töne süßen Klagen
Flehen sie für mich.
Sie verstehn des Busens Sehnen,
Kennen Liebesschmerz,
Rühren mit den Silbertönen
Jedes weiche Herz.
Laß auch dir die Brust bewegen,
Liebchen, höre mich!
Bebend harr’ ich dir entgegen!
Komm, beglücke mich!

Serenade
My songs beckon softly
through the night to you;
below in the quiet grove,
Come to me, beloved!
The rustle of slender leaf tips
whispers
in the moonlight;
Do not fear the evil spying
of the betrayer, my dear.
Do you hear the nightingales call?
Ah, they beckon to you,
With the sweet sound of their
singing
they beckon to you for me.
They understand the heart’s
longing,
know the pain of love,
They calm each tender heart
with their silver tones.
Let them also stir within your breast,
beloved, hear me!
Trembling I wait for you.

 

2 thoughts on “Bóng tối buồn… không… lời…

  1. Ông Tám nghe bản này hầu như mỗi ngày suốt mấy chục năm nay, với giọng hát của Lệ Thu. Hà có một CD của Nana Mouskouri nhưng lại không có bản này.

    1. Giọng Lệ Thu không chê đâu được, nhưng Mai lại thích Thái Thanh hơn dù nhiều người cho là chói tai.

      Phạm Duy viết lời Việt hay quá… Dù một ngày đời sẽ vỡ tan rồi, người về khuất chân trời, nhớ nuôi cho hương một chiều vương vấn đời….Một ngày đó tóc mây đã phai màu có chờ ta oán trách đâu?

Leave a Reply