Chào mùa Xuân ở Bourges – Photos: Minh Nguyệt

May 22, 2016 (TM)

Paul de Seneville – Mariage d’amour / Chopin – Spring Waltz
www.youtube.com/watch?v=vNxorp2PzDE

Một piano piece không rõ của Paul de Seneville hay của Chopin … để cùng salut mùa Xuân với những photo Nguyệt chụp ở Bourges.

Tống Mai
May 22, 2016

 

mn1a1
Champ de Colza. Photo: MinhNguyet
mn1b1
Champ de Colza. Photo: MinhNguyet
mn2
Minh Nguyet – Champ de Colza
mn2a
Minh Nguyet
mn2g
Photo: MinhNguyet
mn2h
Photo: MinhNguyet
mn2b
Photo: MinhNguyet
mn2c
Photo: MinhNguet
mn2f
Photo: MinhNguyet
mn2i
Photo: MinhNguyet
mn2j
Photo: MinhNguyet
mn2k
Photo: MinhNguyet
mn2l
Photo: MinhNguyet
mn1m
Photo: MinhNguyet
mn1b
Photo: MinhNguyet
mn1e
Photo: MinhNguyet
mn1f
Photo: MinhNguyet
mn1i
Photo: MinhNguyet
Photo: MinhNguyet
Photo: MinhNguyet
Photo: MinhNguyet

 

 

One thought on “Chào mùa Xuân ở Bourges – Photos: Minh Nguyệt

  1. Phong cảnh mùa xuân ở Bourges trông thật rực rở, và có nhiều cây cối và hoa quen thuộc. Nhất là hình những cánh đồng hoa vàng, mustard flower, mà do đó vùng quanh San Jose được gọi là Thung Lũng Hoa Vàng. Những cây peuplier trông không khác gì cảnh chụp ở vùng Napa Valley.

    Máy hình mới của MN chụp thật rõ nét. Mà nhiều hình chụp hay quá, truyền được cho người xem cảm giác huy hoàng / rực rở của mùa Xuân ở Bourges. Thích nhất là hình thứ 2 – cánh đồng hoa vàng, và hình thứ 8 – hàng cây peuplier.

    Những cây hoa vàng trông giống như loại phượng vàng, nhưng có lẽ không phải vì phượng nở vào hè.

    Còn những hoa đào Nhật Bản sao đến giờ mới nở, chậm hơn Tokyo và Wash DC gần 1 tháng.

    Cám ơn MN đã chia xẽ những hình ở Bourges này.

Leave a Reply