Những hình ảnh qua ống kính của Lợi và Huỳnh Mai

HMai Loi
(Colnav Nguyen)

Huỳnh Mai và Phan Cảnh Lợi

* * * * *

* * *

LoiMai - Moon TucsonMoon in Tucson – Nov 8, 2014

HM3

HM2

                     Created with Nokia Smart Cam

HM_3

Photo: LoiMai
Mother’s Day – 2015.  Photo: LoiMai

Ai ăn bánh đậu xanh nướng không?
May 31, 2015

HM Banh dau xanh nuong

June 1, 2015:  Đi làm tối ni thấy trăng 16 nên cũng ráng làm vai “bô” kẻo uổng.
Lợi

Moon in Tucson. Photo: PhanCanhLoi.
Moon in Tucson. Photo: PhanCanhLoi.

a loimai

Leave a Reply