Khóm quỳnh một đóa – Lê Cảnh Hoằng

July 13, 2015 (TM)

Tối nay đứng ngơ ngẩn trên balcon nhìn qua bên chợt thấy khóm quỳnh có độc một đóa hoa đang nở. Thì ra hoa chớm nụ mấy ngày rồi mà không để í. Ngắm quỳnh nở về đêm. Đẹp quá. Lại có hương thoang thoảng, tiếc quá không thâu hương vô hình được.
LCHoằng

Photo: LCHoang
Photo: LCHoang
Photo: LCHoang
Photo: LCHoang

Leave a Reply