Sóc con đã mãn phần – Hồ Văn Thái Huỳnh

June 21, 2015 (TM)

Vô cùng buồn bã báo tin:  Sóc con nhà HHT đã ra đi vào khuya mồng 5/5 Ất Mùi …con ra đi lặng lẽ …Ba Huỳnh đã âm thầm chu đáo an táng sóc con dưới gốc cây cau . Là nơi mà sóc con đáp xuống từ trên cao …

Chuẩn bị tẩm liệm cùng bình sữa Ba đã dùng để cho sóc uống.
Chuẩn bị tẩm liệm cùng bình sữa Ba đã dùng để cho sóc uống.
Mộ phần
Mộ phần

 

Đó là những giòng chữ viết cho con trai của anh Thái Huỳnh báo tin con sóc con lạc mẹ rơi xuống từ cây cau sau nhà đã chết dù đã được mang vào nhà săn sóc cho bú mớm như một đứa bé.
Tống Mai

Leave a Reply