Mù tuyết ở Alps – Lê Cảnh Hoằng

Jan 25, 2016 (TM)

Tuần trước anh Hoằng đi ski ở Alps bị bão tuyết và lạnh 8F tuyết mù trời không thấy đường phải xuống núi ngồi uống bia chờ tàu trở về lại Stuttgart.

 

LCHoang - ski trip
Stuttgart train – Photo: LCHoang
LCHoang - ski trip4
German Alps – LCHoang
LCHoang - ski trip3
German Alps – LCHoang
LCHoang - ski trip6
Ski gear and beer

LCHoang - ski trip5

 

 

Leave a Reply