Lam Kinh, Hoa Lư, Tràng An – Photos: Trần Đại Lộc

June 20, 2015 (TM)

Hình ảnh chuyến đi Thanh Hóa, Lam Kinh, Hoa Lư, Tràng An của anh Trần Đại Lộc tháng Tư năm 2015.

Thanh Hóa - Lam Kinh. Photo: TDLoc
Thanh Hóa – Lam Kinh. Photo: TDLoc
Thanh Hóa - Lam Kinh. Photo: TDLoc
Thanh Hóa – Lam Kinh. Photo: TDLoc
Hoa Lư - Photo: TDLoc
Hoa Lư – Photo: TDLoc
Hoa Lư. Photo: TDLoc
Hoa Lư. Photo: TDLoc
Hoa Lư. Photo: TDLoc
Hoa Lư. Photo: TDLoc
Bái Đính - Phát Diệm. Photo: TDLoc
Bái Đính – Phát Diệm. Photo: TDLoc
Bái Đính - Phát Diệm. Photo: TDLoc
Bái Đính – Phát Diệm. Photo: TDLoc
Bái Đính - Phát Diệm. Photo: TDLoc
Bái Đính – Phát Diệm. Photo: TDLoc
Sầm Sơn. Photo: TDLoc
Sầm Sơn. Photo: TDLoc
Sầm Sơn. Photo: TDLoc
Sầm Sơn. Photo: TDLoc
Lam Kinh - Thành Nhà Hồ. Photo: TDLoc
Lam Kinh – Thành Nhà Hồ. Photo: TDLoc
Lam Kinh - Thành Nhà Hồ. Photo: TDLoc
Lam Kinh – Thành Nhà Hồ. Photo: TDLoc
Lam Kinh - Thành Nhà Hồ. Photo: TDLoc
Lam Kinh – Thành Nhà Hồ. Photo: TDLoc
Lam Kinh - Thành Nhà Hồ. Photo: TDLoc
Lam Kinh – Thành Nhà Hồ. Photo: TDLoc
Lam Kinh - Thành Nhà Hồ. Photo: TDLoc
Lam Kinh – Thành Nhà Hồ. Photo: TDLoc
Lam Kinh - Thành Nhà Hồ. Photo: TDLoc
Lam Kinh – Thành Nhà Hồ. Photo: TDLoc
Lam Kinh - Thành Nhà Hồ. Photo: TDLoc
Lam Kinh – Thành Nhà Hồ. Photo: TDLoc
Đền thờ Phùng Hưng, Ngô Quyền. Photo: TDLoc
Đền thờ Phùng Hưng, Ngô Quyền. Photo: TDLoc
Đền thờ Phùng Hưng, Ngô Quyền. Photo: TDLoc
Đền thờ Phùng Hưng, Ngô Quyền. Photo: TDLoc
Tràng An. Photo: TDLoc
Tràng An. Photo: TDLoc
Tràng An. Photo: TDLoc
Tràng An. Photo: TDLoc
Tràng An. Photo: TDLoc
Tràng An. Photo: TDLoc
Tràng An. Photo: TDLoc
Tràng An. Photo: TDLoc
Tràng An. Photo: TDLoc
Tràng An. Photo: TDLoc
Tràng An. Photo: TDLoc
Tràng An. Photo: TDLoc
Tràng An. Photo: TDLoc
Tràng An. Photo: TDLoc
Tràng An. Photo: TDLoc
Tràng An. Photo: TDLoc
Tràng An. Photo: TDLoc
Tràng An. Photo: TDLoc

 

 

 

 

0 thoughts on “Lam Kinh, Hoa Lư, Tràng An – Photos: Trần Đại Lộc

 1. Trần Thị Kim Cúc , ngày 23-6-2015 lúc 20 giờ.49

  Lam Kinh, Hoa Lư ( Đền thờ hai Vua) Quần thể Tràng An………Đẹp quá !
  Nhưng thật tiếc, không có bút ký cũa anh Đại Lôc. Sao Anh không ghi lại ( ít cũng được) để người xem được
  đi du lịch tại chỗ ( vì chưa có điều kiện đi)…..!!!
  Cám ơn Anh, những hình ãnh không khác gì các nhiếp ãnh gia chuyên nghiệp….
  Kim Cúc

Leave a Reply