Có một giòng sông và một thành phố – Photos: Viễn Cẩm

Sept 6, 2015 (TM)

Đây là góc nhìn toàn-cảnh 360 độ, từ trên cao nhìn xuống sông Hương và thành-phố Huế hiện nay… Viễn-Cẩm đứng trên tầng 16 của khách-sạn Hoàng-Cung để ghi hình chụp trong chuyến đi về Việt Nam tháng Tám vừa qua.

Viễn Cẩm
Toronto, Sept 4, 2915

Bắt đầu từ dãy Trường-Sơn, thượng nguồn sông Hương, đến cầu Giả-Viên, về đến cầu Mới...
Bắt đầu từ dãy Trường-Sơn, thượng nguồn sông Hương, đến cầu Giả-Viên, về đến cầu Mới…
Cầu Mới hay còn gọi là cầu Phú-Xuân, hay cầu Nguyễn-Hoàng...
Cầu Mới hay còn gọi là cầu Phú-Xuân, hay cầu Nguyễn-Hoàng…
Tiền-cảnh 1 phần cà-phê sân thượng, tầng 16 K/S Hoàng-Cung, tiếp là 1 phần nhỏ của Đ/H Văn-Khoa và Khoa-Học khi xưa, tiếp cái nhà lầu đẹp đẹp là ty Công-Chánh Huế
Tiền-cảnh 1 phần cà-phê sân thượng, tầng 16 K/S Hoàng-Cung, tiếp là 1 phần nhỏ của Đ/H Văn-Khoa và Khoa-Học khi xưa, tiếp cái nhà lầu đẹp đẹp là ty Công-Chánh Huế
Đoạn sông Hương gần cồn Hến có nhiều ngã rẽ : 1. Ngã rẽ về Đập-Đá phía tay phải 2. Ngã rẽ về Cồn Hến, Bãi-Dâu, Tiên-Nộn , ngã 3 Sình ... rồi đổ ra biển Đông 3. Ngã rẽ về cầu Gia-Hội & Bao-Vinh
Đoạn sông Hương gần cồn Hến có nhiều ngã rẽ :
1. Ngã rẽ về Đập-Đá phía tay phải
2. Ngã rẽ về Cồn Hến, Bãi-Dâu, Tiên-Nộn , ngã 3 Sình … rồi đổ ra biển Đông
3. Ngã rẽ về cầu Gia-Hội & Bao-Vinh
Ngã rẽ về Đập-Đá và Cồn Hến...
Ngã rẽ về Đập-Đá và Cồn Hến…
Khu-vực dân-cư Đập-Đá hiện nay... MN có nhận ra nhà MN ở đâu không trong hình này ?
Khu-vực dân-cư Đập-Đá hiện nay… MN có nhận ra nhà MN ở đâu không trong hình này ?
Khu-vực dân cư sát Đập-Đá nhưng chưa qua cầu kè Đập-Đá, đoạn này đi thẳng phía phải 1 chút là khu-vực chợ Cống & sân vận-động Tự-Do xựa...
Khu-vực dân cư sát Đập-Đá nhưng chưa qua cầu kè Đập-Đá, đoạn này đi thẳng phía phải 1 chút là khu-vực chợ Cống & sân vận-động Tự-Do xựa…
Đoạn trên đường Duy-Tân, nhưng sát với cầu Trường-Tiền...
Đoạn trên đường Duy-Tân, nhưng sát với cầu Trường-Tiền…
Đường Duy-Tân đoạn tiếp theo & chạy dài đến bến xe An-Cựu, cuối đường bên tay trái là nhà Bác NV Đổng...
Đường Duy-Tân đoạn tiếp theo & chạy dài đến bến xe An-Cựu, cuối đường bên tay trái là nhà Bác NV Đổng…
Khu-vực ngã nhà thờ giòng chúa Cứu-Thế và 1 phần nhỏ núi Ngự-Bình...
Khu-vực ngã nhà thờ giòng chúa Cứu-Thế và 1 phần nhỏ núi Ngự-Bình…
Khu-vực đoạn nhà thờ... & núi Ngự-Bình và đài truyền-hình số 09, Huế...
Khu-vực đoạn nhà thờ… & núi Ngự-Bình và đài truyền-hình số 09, Huế…
Ánh chiều tà và giòng sông Hương...
Ánh chiều tà và giòng sông Hương…
Ánh nắng chiều, phủ trên mặt sông Hương như trải cả vạn nén vàng.... sóng & nước đẹp đến độ thật "huyển hoặc"...
Ánh nắng chiều, phủ trên mặt sông Hương như trải cả vạn nén vàng…. sóng & nước đẹp đến độ thật “huyển hoặc”…

Leave a Reply