Barcelona và Athens – Photos: Lê Cảnh Hoằng

Nov 23, 2015 (TM)

Hình ảnh chuyến du lịch Barcelona tháng Tám và Athens tháng Mười 2015 của anh Lê Cảnh Hoằng.  Mấy trăm tấm nhưng Mai không thấy hình của đền Acropolis ở Athens. Nhưng hình ảnh ở Barcelona thì rất đẹp, nhất là những nhà thờ kiểu gothic. Hình ẩm thực của anh thì vô số, từ tapas, xúc xích cho đến đồ biển, rượu.
Tống Mai

 

BARCELONA

Barcelona Cathedral
Barcelona Cathedral
La Sagrada Família cathedral
La Sagrada Família cathedral
La Sagrada Família cathedral
La Sagrada Família cathedral
La Sagrada Família cathedral
La Sagrada Família cathedral

Hoang - Barcelona2njpg

 

Hoang - Barcelona2a

Hoang - Barcelona2b

Hoang - Barcelona2c

Hoang - Barcelona2o

Hoang - Barcelona2g

Hoang - Barcelona2h  Hoang - Barcelona2e

Hoang - Barcelona2f

ATHENS

Theater of Dionysus near Acropolis
Theater of Dionysus near Acropolis
Theater of Dionysus near Acropolis
Theater of Dionysus near Acropolis
Theater of Dionysus near Acropolis
Theater of Dionysus near Acropolis
Marathon Dam
Marathon Dam
Luận và Hoằng
Luận và Hoằng
Changing the Guard ceremony at the Tomb of the Unknown Soldier
Changing the Guard ceremony at the Tomb of the Unknown Soldier
Changing the Guard ceremony at the Tomb of the Unknown Soldier
Changing the Guard ceremony at the Tomb of the Unknown Soldier
Changing the Guard ceremony at the Tomb of the Unknown Soldier
Changing the Guard ceremony at the Tomb of the Unknown Soldier

Hoang - athens2k Hoang - Barcelona2x

Leave a Reply