Tôi đến với Yoga vào tuổi “xế chiều” – Trần Thị Kim Cúc

July 7, 2015 (TM) Mai xin giới thiệu Kim Cúc, phu nhân của anh Hồ Văn Thái Huỳnh.  Mai hỏi Cúc một câu về Yoga vì muốn tập đã lâu nhưng vẫn cao su chưa bắt đầu.  Thì đây, câu

Read More Tôi đến với Yoga vào tuổi “xế chiều” – Trần Thị Kim Cúc

Cảm nhận về bài viết “Sa Pa: Trẻ Thơ, Sương Mù, Ruộng Bậc Thang và Những Bóng Người Trên Núi” của Tống Mai – Trần Thị Kim Cúc

June 21, 2015 (TM) Cám ơn Tống Mai về  bài viết, đã làm cho tôi nhớ lại chuyến đi của mình cách đây năm năm. Lúc ấy, tôi không có đủ cảm nhận về Sapa hay Bái Đính,-mặc dù tôi

Read More Cảm nhận về bài viết “Sa Pa: Trẻ Thơ, Sương Mù, Ruộng Bậc Thang và Những Bóng Người Trên Núi” của Tống Mai – Trần Thị Kim Cúc