Hai ngàn hoa hồng cho ngày Father’s Day ở Vietnam Veterans Memorial, Washington, DC – Tống Mai

June 19, 2016 (TM) Hôm nay ngày Father’s Day ở Mỹ. Hai ngàn đóa hoa hồng được đặt ở đài Đài Tưởng Niệm Chiến tranh Việt Nam ở Washington DC cho những người cha đã tử trận hay mất tích

Read More Hai ngàn hoa hồng cho ngày Father’s Day ở Vietnam Veterans Memorial, Washington, DC – Tống Mai

“There’s so many different worlds, so many different suns, and we have just one world, but we live in different ones …” – DC Memorial Day and the Rolling Thunder – Tống Mai

May 30, 2016 (TM) Memorial Day and the Rolling Thunder in their “Run to the Wall” journey in Washington DC There’s so many different worlds, so many different suns And we have just one world, but we live in different

Read More “There’s so many different worlds, so many different suns, and we have just one world, but we live in different ones …” – DC Memorial Day and the Rolling Thunder – Tống Mai

Những mảnh đời bèo giạt dưới cầu Long Biên – Tống Mai

Apr 21, 2015 (TM) Vừa đến Hà Nội thì tôi nhận được lời nhắn của em tôi từ Toronto, “Chị Mai nếu được và thời gian cho phép, đến đây chụp giùm em vài tấm hình,”  kèm theo là trang

Read More Những mảnh đời bèo giạt dưới cầu Long Biên – Tống Mai

Thích Nhất Hạnh at the World Bank – Mindfulness Meditation – Tống Mai

Aug 14, 2013 (TM) “If you are the best man, then transform violence into the heart of oneness-love.” Đọc hai câu cuối này trong bài thơ của Sri Chinmoy, tôi có thể nối nó với thông điệp của thầy Thích

Read More Thích Nhất Hạnh at the World Bank – Mindfulness Meditation – Tống Mai

Chính Luận Trần Trung Đạo và “Dưới Bóng Đa Chùa Viên Giác” – Tống Mai

Sept 25, 2014 (TM) “Chính Luận Trần Trung Đạo” và “Dưới Bóng Đa Chùa Viên Giác” Tống Mai Virginia, Sept 21, 2014 Tôi viết bài này không để quảng cáo sách cho anh Trần Trung Đạo mà chỉ để nói

Read More Chính Luận Trần Trung Đạo và “Dưới Bóng Đa Chùa Viên Giác” – Tống Mai