Những Nẻo Đường Nhận Thức – Nguyễn Tường Bách

Oct 8, 2014 (TM) Trần Đại Lộc góp nhặt và giới thiệu bài thuyết trình của Nguyễn Tường Bách trong buổi tọa đàm ở Đại Học Hoa Sen, Việt Nam ngày 11, tháng 12, 2013 * * * Những Nẻo

Read More Những Nẻo Đường Nhận Thức – Nguyễn Tường Bách

Nguyễn Xuân Hoàng: Tự truyện một người vô tích sự

(Đỗ Tùng và LCHoằng góp nhặt và giới thiệu một truyện ngắn của Nguyễn Xuân Hoàng) – Sept 25, 2014 (TM) Tự truyện một người vô tích sự It is more important in life to lose than to acquire. The

Read More Nguyễn Xuân Hoàng: Tự truyện một người vô tích sự

Bát Nhã Tâm Kinh và Quantum Physics

(Đồ Tùng góp nhặt và giới thiệu) – Sept 24, 2014 (TM) Nguồn: buddhist-meditation-techniques.com/where-science-and-buddhism-meet Nếu hiểu “quantum physics” thì sẽ thấy khái niệm “sắc không”, “vô thường” dễ hiểu hơn. Tùng The Paralells: The Quantum Entanglement Einstein did not take

Read More Bát Nhã Tâm Kinh và Quantum Physics

Đôi dòng về Tạp chí nghiên cứu Đại Học – Nguyễn Văn Lục

  (Đỗ Tùng góp nhặt và giới thiệu)   Đại học Huế được thành lập và khai giảng vào tháng 9, 1957. Việc thành lập đại học Huế là đáp ứng lại nguyện vọng của các nhân sĩ Huế muốn

Read More Đôi dòng về Tạp chí nghiên cứu Đại Học – Nguyễn Văn Lục

Lòng bồn chồn vì trời đêm ngoài kia đang quyến rũ – Cảm nghĩ về thung lũng Yosemite – Tống Mai

Aug 9, 2014 (TM) Cảm Nghĩ Về Thung Lũng Yosemite Tống Mai Napa Valley và Yosemite Video: Tống Hạnh www.youtube.com/watch?v=BzSPcKaS5kQ Đêm ở đây núi rừng im lặng không ngờ, cái im lặng tuyệt đối không một âm thanh, sao thì

Read More Lòng bồn chồn vì trời đêm ngoài kia đang quyến rũ – Cảm nghĩ về thung lũng Yosemite – Tống Mai