Hoàng Quốc Bảo và “Khúc Vô Thanh” – Nguyên Giác Phan Tấn Hải

Dec 31, 2014 (TM) Đây đúng là những “âm thanh của đạo, âm thanh của tịch lặng được một nhà sư ghi xuống thành nhạc.” Cám ơn anh Hải đã điểm Khúc Vô Thanh. Trong đó có bài Quê Nhà

Read More Hoàng Quốc Bảo và “Khúc Vô Thanh” – Nguyên Giác Phan Tấn Hải

Dấu hỏi vây quanh trọn kiếp người – Vũ Hoàng Chương – Thích Nhất Hạnh bình thơ

Dec 18, 2014 (TM) Tống Mai góp nhặt.  Nguồn: langmai Thích Nhất Hạnh Có một bài thơ của Vũ Hoàng Chương có lẽ ít người biết đến. Đây là một trong những bài thất ngôn tứ tuyệt. “Dấu hỏi vây

Read More Dấu hỏi vây quanh trọn kiếp người – Vũ Hoàng Chương – Thích Nhất Hạnh bình thơ

Tôi ưa gọi đó là một sự trở về … – Thích Nhất Hạnh

Nov 26, 2014 (TM) Những trang viết của Thầy đã gây xúc động những ngày xưa biết bao, nhưng đến nay con vẫn còn ứa nước mắt mỗi khi đọc lại. Tống Mai – Nov 26, 2014 Nguyên Hưng, khi

Read More Tôi ưa gọi đó là một sự trở về … – Thích Nhất Hạnh

Ta còn để lại gì không? – Vũ Hoàng Chương – Thích Nhất Hạnh bình thơ

Nov 5, 2014 (TM) Hôm nay, đọc bài viết về Vũ Hoàng Chương của Thích Nhất Hạnh hay quá, một người mà có cảm tưởng như có một liên hệ định mệnh nào với mình từ thuở xa xưa, Lang

Read More Ta còn để lại gì không? – Vũ Hoàng Chương – Thích Nhất Hạnh bình thơ

Ai Gìn Giữ Tâm Nguyên Sơ – Phan Tấn Hải

Mai gởi một bài viết về Đức Đạt Lai Lạt Ma và về TÂM của Nguyên Giác (Phan Tấn Hải) ” …Nhưng chuyện trần gian đầy những đau đớn hàng ngày như thế, làm sao để có thể dìu nhau tới

Read More Ai Gìn Giữ Tâm Nguyên Sơ – Phan Tấn Hải

Những Nẻo Đường Nhận Thức – Nguyễn Tường Bách

Oct 8, 2014 (TM) Trần Đại Lộc góp nhặt và giới thiệu bài thuyết trình của Nguyễn Tường Bách trong buổi tọa đàm ở Đại Học Hoa Sen, Việt Nam ngày 11, tháng 12, 2013 * * * Những Nẻo

Read More Những Nẻo Đường Nhận Thức – Nguyễn Tường Bách

Bát Nhã Tâm Kinh và thuyết Nhị Nguyên trong “Đạo Của Vật Lý”

(Tống Mai góp nhặt và giới thiệu) – Sept 25, 2014 (TM) Trong cuốn “The Tao of Physics” của Fritjof Capra mà Nguyễn Tường Bách dịch là “Đạo Của Vật Lý” có một chương nói về nhị nguyên Mai gởi

Read More Bát Nhã Tâm Kinh và thuyết Nhị Nguyên trong “Đạo Của Vật Lý”

Bát Nhã Tâm Kinh và Quantum Physics

(Đồ Tùng góp nhặt và giới thiệu) – Sept 24, 2014 (TM) Nguồn: buddhist-meditation-techniques.com/where-science-and-buddhism-meet Nếu hiểu “quantum physics” thì sẽ thấy khái niệm “sắc không”, “vô thường” dễ hiểu hơn. Tùng The Paralells: The Quantum Entanglement Einstein did not take

Read More Bát Nhã Tâm Kinh và Quantum Physics