Tiệc tại nhà hàng ” Le Grenier à Sel ” ở Montluçon, Pháp – Minh Nguyệt

  Hôm chủ nhật 31 tháng 8 vừa rồi tụi Ng đi dự tiệc Sinh Nhật 80 tuổi người dì của ông xã Ng ở thành phố Montluçon , cách thành phố Bourges của tụi Ng chừng 100 cây số.

Read More Tiệc tại nhà hàng ” Le Grenier à Sel ” ở Montluçon, Pháp – Minh Nguyệt