Rượu “Tears of Christ” – “Nước Mắt của Chúa” – Requiem “Lacrimosa”

Dec 12, 2014 (TM) Chuyện rượu đã qua suốt cả tuần nhưng lè nhè không dứt, các anh vẫn say sưa với đề tài này … Anh Hoàng: Các bạn, Lễ Thanksgiving đã qua 2 tuần nhưng dư vị của

Read More Rượu “Tears of Christ” – “Nước Mắt của Chúa” – Requiem “Lacrimosa”

Thăm lăng vua đầu triều Nguyễn – Vua Gia Long – Ký sự Trần Ngọc Bảo và Lê Văn Dũng

Dec 10, 2014 (TM)   Mời cả nhà cùng ba anh em chúng tôi ( Dũng K1, Bảo K1, Sum K8) đi thăm lăng mộ vị vua đầu triều Nguyễn, lăng vua Gia-Long, còn gọi là lăng Thiên-Thọ. Vua Gia-Long

Read More Thăm lăng vua đầu triều Nguyễn – Vua Gia Long – Ký sự Trần Ngọc Bảo và Lê Văn Dũng

Kennedy và Eternal Flame – Photos: Tống Mai

Dec 5, 2014 (TM) Mai gởi anh Dũng hình chụp nơi TT Kennedy yên nghỉ ở nghĩa trang quốc gia Arlington National Cemetery ở Virginia. Sau khi đọc bài viết của anh về cái chết của Kennedy,  Mai đã đưa

Read More Kennedy và Eternal Flame – Photos: Tống Mai

Tại sao người Việt gọi người Hoa là “Ba Tàu”?

Nov 3, 2014 (TM) Hoàng Trọng góp nhặt.  Nguồn: vietnamesecommunity. Tại sao người Việt gọi người Hoa là “Ba Tàu”? Ở Việt Nam, người Hoa từ Trung Quốc sang còn được gọi là người Tàu hay Ba Tàu. Theo lịch

Read More Tại sao người Việt gọi người Hoa là “Ba Tàu”?

Bị thương, nằm nhìn trời cao, rồi nhìn trần nhà muốn chết – Lê Văn Dũng

Dec 1, 2014 (TM) Mình vô ĐH KH năm 1970 cùng dự bị B với Hoà ‘ga’, Lộc ‘ĐP’, LQPhi, … để sau đó có thể đi tiếp vô ngành Hoá học Ứng dụng; dự bị A có Khải, Huỳnh,

Read More Bị thương, nằm nhìn trời cao, rồi nhìn trần nhà muốn chết – Lê Văn Dũng

Kinh Cầu An – Kinh A Di Đà – Thầy Thích Trí Thoát tụng

Dec 1, 2014 (TM) Nguyễn Tường Khoa góp nhặt. youtu.be/9Lt70kGbUxM?list=PL_MIi3SpxZATDBFTfN9FiAmpRaysnM4UV Pháp Vương Vô Thượng Tôn Tam Giới Vô Luân Thất Thiên Nhân Chi Đạo Sư Tứ Sanh Chi Từ Phụ Ư Nhất Niệm Quy Y Năng Diệt Tam Kỳ Nghiep

Read More Kinh Cầu An – Kinh A Di Đà – Thầy Thích Trí Thoát tụng