Rượu “Tears of Christ” – “Nước Mắt của Chúa” – Requiem “Lacrimosa”

Dec 12, 2014 (TM) Chuyện rượu đã qua suốt cả tuần nhưng lè nhè không dứt, các anh vẫn say sưa với đề tài này … Anh Hoàng: Các bạn, Lễ Thanksgiving đã qua 2 tuần nhưng dư vị của

Read More Rượu “Tears of Christ” – “Nước Mắt của Chúa” – Requiem “Lacrimosa”

Thăm lăng vua đầu triều Nguyễn – Vua Gia Long – Ký sự Trần Ngọc Bảo và Lê Văn Dũng

Dec 10, 2014 (TM)   Mời cả nhà cùng ba anh em chúng tôi ( Dũng K1, Bảo K1, Sum K8) đi thăm lăng mộ vị vua đầu triều Nguyễn, lăng vua Gia-Long, còn gọi là lăng Thiên-Thọ. Vua Gia-Long

Read More Thăm lăng vua đầu triều Nguyễn – Vua Gia Long – Ký sự Trần Ngọc Bảo và Lê Văn Dũng

Kennedy và Eternal Flame – Photos: Tống Mai

Dec 5, 2014 (TM) Mai gởi anh Dũng hình chụp nơi TT Kennedy yên nghỉ ở nghĩa trang quốc gia Arlington National Cemetery ở Virginia. Sau khi đọc bài viết của anh về cái chết của Kennedy,  Mai đã đưa

Read More Kennedy và Eternal Flame – Photos: Tống Mai

Bị thương, nằm nhìn trời cao, rồi nhìn trần nhà muốn chết – Lê Văn Dũng

Dec 1, 2014 (TM) Mình vô ĐH KH năm 1970 cùng dự bị B với Hoà ‘ga’, Lộc ‘ĐP’, LQPhi, … để sau đó có thể đi tiếp vô ngành Hoá học Ứng dụng; dự bị A có Khải, Huỳnh,

Read More Bị thương, nằm nhìn trời cao, rồi nhìn trần nhà muốn chết – Lê Văn Dũng

Kinh Cầu An – Kinh A Di Đà – Thầy Thích Trí Thoát tụng

Dec 1, 2014 (TM) Nguyễn Tường Khoa góp nhặt. youtu.be/9Lt70kGbUxM?list=PL_MIi3SpxZATDBFTfN9FiAmpRaysnM4UV Pháp Vương Vô Thượng Tôn Tam Giới Vô Luân Thất Thiên Nhân Chi Đạo Sư Tứ Sanh Chi Từ Phụ Ư Nhất Niệm Quy Y Năng Diệt Tam Kỳ Nghiep

Read More Kinh Cầu An – Kinh A Di Đà – Thầy Thích Trí Thoát tụng