Thắc mắc về những địa danh ở Huế – Nguyễn Đăng Hoàng

Các bạn, Nghĩ lại thì kiến thức về Huế của tôi thật kém cỏi. Ngay những địa danh căn bản mà cũng không biết ở đâu. Chẳng hạng như bài hát ru em thường nghe từ nhỏ: Ru con con

Read More Thắc mắc về những địa danh ở Huế – Nguyễn Đăng Hoàng

Những Nẻo Đường Nhận Thức – Nguyễn Tường Bách

Oct 8, 2014 (TM) Trần Đại Lộc góp nhặt và giới thiệu bài thuyết trình của Nguyễn Tường Bách trong buổi tọa đàm ở Đại Học Hoa Sen, Việt Nam ngày 11, tháng 12, 2013 * * * Những Nẻo

Read More Những Nẻo Đường Nhận Thức – Nguyễn Tường Bách

Thích Nhất Hạnh at the World Bank – Mindfulness Meditation – Tống Mai

Aug 14, 2013 (TM) “If you are the best man, then transform violence into the heart of oneness-love.” Đọc hai câu cuối này trong bài thơ của Sri Chinmoy, tôi có thể nối nó với thông điệp của thầy Thích

Read More Thích Nhất Hạnh at the World Bank – Mindfulness Meditation – Tống Mai

Om Mani Padme Hum : Những Hạt Đậu Biết Nhảy

Án Ma Ni Bát Di Hồng: Om Mani Padme Hum: Đằng sau câu thần chú này có một ý nghĩa khác sâu xa: đó là tiếng phiên âm của tiếng chuông chùa. Tiếng chuông chùa hay chuông bát nhã có

Read More Om Mani Padme Hum : Những Hạt Đậu Biết Nhảy