Cảm nghĩ về Apartheid Museum ở South Africa‏ – Tống Mai

        Đó là những giờ tiêu đi một cách nặng nề lạnh xương sống suốt mấy tiếng đồng hồ tôi ở trong Apartheid Museum của Johannesburg ngày thứ Ba vừa rồi. Nếu không phải vì công việc

Read More Cảm nghĩ về Apartheid Museum ở South Africa‏ – Tống Mai