Nghỉ mát ở Lake Tahoe – Minh Nguyệt

Ký Sự: Minh Nguyệt, ND Hoàng, NB Luận Lake Tahoe – Sept 28, 2014 (TM) * * * Minh Nguyệt “Thấy hình ai cũng tươi tắn dễ thương ghê.” Nghe Mai khen mà mát cả ruột , mũi thì nở

Read More Nghỉ mát ở Lake Tahoe – Minh Nguyệt

Dạ Minh – Nguyễn Bá Luận và Đông Du Washington, DC – Photos: Tống Mai

Sept 27, 2014 (TM)   Mai gởi một vài hình của Dạ Minh và anh Luận “Đông du” DC mấy ngày qua. Mai vui được biết thêm hai người bạn thật dễ thương của Nhóm thầm lặng mấy lâu nay.

Read More Dạ Minh – Nguyễn Bá Luận và Đông Du Washington, DC – Photos: Tống Mai

Chính Luận Trần Trung Đạo và “Dưới Bóng Đa Chùa Viên Giác” – Tống Mai

Sept 25, 2014 (TM) “Chính Luận Trần Trung Đạo” và “Dưới Bóng Đa Chùa Viên Giác” Tống Mai Virginia, Sept 21, 2014 Tôi viết bài này không để quảng cáo sách cho anh Trần Trung Đạo mà chỉ để nói

Read More Chính Luận Trần Trung Đạo và “Dưới Bóng Đa Chùa Viên Giác” – Tống Mai

Bát Nhã Tâm Kinh và thuyết Nhị Nguyên trong “Đạo Của Vật Lý”

(Tống Mai góp nhặt và giới thiệu) – Sept 25, 2014 (TM) Trong cuốn “The Tao of Physics” của Fritjof Capra mà Nguyễn Tường Bách dịch là “Đạo Của Vật Lý” có một chương nói về nhị nguyên Mai gởi

Read More Bát Nhã Tâm Kinh và thuyết Nhị Nguyên trong “Đạo Của Vật Lý”

Bản dịch Bát Nhã Tâm Kinh mới của thầy Thích Nhất Hạnh

(Nguyễn Đăng Hoàng góp nhặt và giới thiệu, 9/18/2014) – Sept. 24, 2014 (TM) Kinh văn Tâm Kinh mới bằng văn trường hàng: Tâm kinh Tuệ Giác Qua Bờ Bồ-tát Avalokiteśvara, trong khi quán chiếu sâu sắc với tuệ giác

Read More Bản dịch Bát Nhã Tâm Kinh mới của thầy Thích Nhất Hạnh

Ru Ta Ngậm Ngùi – TCS – Tiếng hát Minh Nguyệt – Video Bùi Phương

Sept 24, 2014 (TM) Nguyệt gửi để các bạn nghe “Ru ta ngậm ngùi”: www.youtube.com/watch?v=5CvPnm0e4Gk&feature=youtu.be Người thực hiện youtube này là Bùi Phương một thương phế binh của VNCH là một người hiền lành, dễ mến, tuy thân thể tàn

Read More Ru Ta Ngậm Ngùi – TCS – Tiếng hát Minh Nguyệt – Video Bùi Phương

Tặng người quét chùa trên núi Túy Vân – Ký sự du hành Túy Vân – Photos: Tống Mai

Khi cất vào kệ sách Thấy Phật của Cao HuyThuần sáng nay, Mai giở nhằm chương Tặng người quét chùa trên núi Túy Vân và bỗng nhớ đến lời đề nghị của anh Hoằng đi Thuận An tuần tới nên

Read More Tặng người quét chùa trên núi Túy Vân – Ký sự du hành Túy Vân – Photos: Tống Mai

Cảm nghĩ về Apartheid Museum ở South Africa‏ – Tống Mai

Sept 2, 2014 (TM)     Đó là những giờ tiêu đi một cách nặng nề lạnh xương sống suốt mấy tiếng đồng hồ tôi ở trong Apartheid Museum của Johannesburg ngày thứ Ba vừa rồi. Nếu không phải vì

Read More Cảm nghĩ về Apartheid Museum ở South Africa‏ – Tống Mai